MİSYON

 

MOBİTEK, tasarım, imalat, tedarik ve pazarlama faaliyetlerinde yardımcı olurken, birçok alanda kalitelerini artırmak için yardım ederek Kayseri'deki Mobilya İmalatçılarının rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor...

VİZYON

 

 

MOBİTEK, sadece Ortak Kullanım Tesisi değil, tam donanımlı bir İş Merkezi, Türkiye'nin en büyük Mobilya AVM’si ve 800    mobilya ve ilgili ürün üreticilerinin oluşturduğu bir küme içinde yer almaktadır. MOBİTEK, Kayseri'deki mobilya sektörü için  mükemmeliyet merkezi olacaktır. Mükemmeliyet Merkezi aşağıdaki hizmetlerle sağlanacaktır:

 

 - Mobilya tasarımı Ar-Ge çalışmaları,

 - Müşterileri için ara ürünlerin hassas ve yüksek teknolojili üretim,

 - Ticaret ve pazarlamayı karşılayamayan KOBİ'lere danışmanlık, eğitim ve finans / finansman hizmetleri

 - Mobilya sektöründeki “rakip aktörler arasındaki işbirliğini” artırmak,

 - İşletmelere tasarım, üretim, montaj, pazarlama ve dış ticaret gibi alanlarda “Çözüm Ortaklığı” kavramına ilişkin bir sözleşme aracılığıyla liderlik etmek,

- KOBİ'lerin mevcut hibeleri veya teşvikleri takip etmek ve finansmana erişiminde yardımcı olmak,

- Performansa dayalı İnsan Kaynakları Politikasını benimseyerek KOBİ'lere örnek olmak,

- Tasarım ve Dış Ticaret-Pazarlama alanında bir Akademi ile aşağıdaki konularda eğitimler vermek:

 Tasarım Kursları, 

  •   Çeşitli Tasarım Sertifikası Programları
  •   Dış Ticaret ve Pazarlama
  •  Maliyet analizi
  •   İnsan Kaynakları Hizmetleri
  •   Meslek Lisesi, Yüksekokul ve Fakülte Öğrencileri için Staj
  •   Üye / Müşteri Şirketlerinde Çalışanlara Eğitim Hizmetleri
  •   Niteliksiz İşçi Eğitimi