MOBİTEK (Mobilya Altyapısı Güçlendirme Projesi) NEDİR?

MOBİTEK, Orta Anadolu Kalkınma Birliği, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Kayseri Marangozlar, Döşemeciler ve Mobilyacılar Odasının orta olduğu bir AB Projesi sonucunda oluşturulan bir Anonim şirkettir. MOBİTEK, Kayseri'de mobilya üretim sektörüne dahil olan orta ve küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

MOBİTEK konsepti, Türkiye'deki birçok sektör için örnek teşkil edebilecek, geniş kapsamlı sonuçlara sahip bir endüstriyel altyapı projesidir. 

MOBİTEK, orta ve küçük ölçekli mobilya üreticilerinin çoğunlukta olduğu sadece bir filizlenen kümelenme değil, uluslararası kabul görmüş bir akademi, akredite edilmiş bir Tasarım ve İnovasyon Merkezi olacaktır. Tasarım Hizmeti, ve Dış Ticaret ve Pazarlama Hizmeti, Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti ve mükemmelliği ile tanınan bir Üretim Tesisi sayesinde sektör firmalarının kapasitesini geliştirme, ihtiyaçlarını, iş planlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere onlara yardım eden şirkettir.

Proje kapsamında 9,6 milyon Avro hibe kullanılmıştır. Proje işletici kuruluş olan MOBİTEK Mobilya Teknoloji Merkezi Tic. Ve San. AŞ tarafından Ekim 2018 tarihinde uygulamaya geçmiştir.