• Oymaağaç Mahallesi, 38100 Kocasinan/Kayseri
  • info@mobitek.com.tr
  • +90 352 503 0636

DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA

Örgütsel MOBITEK Stratejileri

Yapı olarak MOBITEK'in iki ana stratejisi vardır. Bunlar, üretkenliğe ve büyümeye dayalı stratejilerdir. 

Üretkenliğe dayalı stratejiler;

      Maliyet yapısını iyileştirmek ve en aza indirmek,

      Niceliksel ve niteliksel varlıkların verimli kullanılması

Büyüme temelli stratejiler;

      Paydaş sayısını arttırmak,

      Paydaşlara sunulan değeri ve varlıkları artırmak,

      Uluslararasılaşmayı gerçekleştirmek

Pazarlama ve Dış Ticaret Birimi için Stratejiler ve Taktikler 

Hedef Pazar Seçimi

Hedef Pazar Segmentasyonu

Hedef pazarın bölümlendirilmesinde iki temel stratejik yaklaşım uygulanacaktır. Bunlar;

      Bireysel Tüketici Piyasası Bölümü

      Kurumsal ve / veya Endüstriyel Tüketici Piyasası Bölümü

Söz konusu bölümlerin tanımlanmasında aşağıdaki kritik faktörler dikkate alınacaktır. Bunlar;

·     Pazarlama Karması

·     Talep Özellikleri

·     Uygulanan dağıtım yöntemleri

·     Piyasa iletişimi için medya araçları

·     Müşterileri motive edebilecek motivasyon araçları

Uluslararası Pazarlarda Rekabet ve Rakiplerin Tanımlanması Stratejileri 

Uluslararası Hedef Pazarlar için Pazarlama Karması